Sen o Marse

Ľudstvo hľadá nový domov

Prečo?

Naša Zem nám už nepostačí.
Planéta sa rýchlo preľudňuje.
Životné prostredie je nenávratne zničené.
Musíme preč, aby sme zachránili svoj druh!

Kam?

Nepoznáme mnoho planét vhodných pre náš život.
Niet času na skúmanie vzdialených miest.
Máme však jedinú nádej.
Kde ju hľadať?
V našej Slnečnej sústave!

Čo tak Mars?

Červená planéta momentálne síce nemá podmienky vhodné pre život.
To však neznamená, že si ich nemôžme vytvoriť!
Poďme spolu osídliť Mars!

Mars kedysi

Minulosť - Súčasnosť

V minulosti mal Mars vlastnú atmosféru podobnú tej zemskej. Zanikla spolu s jeho magnetickým poľom pred zhruba 4 miliardami rokov. Pravdepodobne mal lepšie podmienky pre život ako Zem.

Dnešný Mars je pustá krajina. Moderné výskumy dokázali prítomnosť zamrznutej vody, minerálov, či dokonca fosílií baktérií. Na Marse sa nachádzajú nedotknuté zdroje nerastných surovín a zdroje vodíka v ľade, ktorý by mohol slúžiť ako pohonná látka

Mars teraz

Ako kolonizovať?

Terraformovanie Marsu

Terraformovanie je proces, počas ktorého sa zrekonštruuje magnetické pole, atmosféra a zvýši sa teplota Marsu. Tým sa obnovení ekosystém a vytvorí sa prostredie vhodného pre život.

 1. Skonštruovanie zrkadla vo vesmíre.
  Odrážalo by slnečné lúče na zamrznuté póly Marsu, aby roztopilo vodu s ložiskami CO2.
  Proces tvorby ostatných skleníkových plynov bol ale veľmi zdĺhavý.
 2. Vybudovanie tovární s emisiami skleníkových plynov.
  Tiež by napodobňovali proces fotosyntézy a tým okysličili atmosféru.
  Továrne by museli byť odľahčené, aby mohli byť transportované na Mars.
 3. Kolízia s asteroidom s ložiskami amoniaku.
  Vyprodukované skleníkové plyny by vytvorili atmosféru so vyššou a stálou teplotu.
  Náraz by vyprodukoval obrovské množstvo energie čo by ľudskú kolonizáciu ešte viac oddialilo.
Terraformovany Mars

Vybudovanie chránenej základne

Alternatívnou formou je vybudovanie základní s vlastným krytom, ktorý by ju chránil pred nemilosrdnými podmienkami. V interiéri základne by bolo udržiavané prostredie vhodné pre život. Ľuďom by poskytoval plne vybavené priestory rovnako pre prácu ako aj pre oddych a zábavu.

Základňa Marsu

Čo nám môže spôsobiť problémy

 • Zamrznutá voda uväznená v pôde
 • Nízka gravitácia zapríčiňujúca stratu svalovej a kostnej hmoty
 • Riedka atmosféra, ktorá komplikuje bezpečné pristátie
 • Nedostatok kyslíka, ktorý je v množstve len 0,13%
 • Nízke teploty pri povrchu, v priemere okolo -56°C
 • Škodlivé kozmické žiarenie, radiácia a ultrafialové žiarenie
 • Časté prachové búrky, kedy rýchlosť vetra môže dosiahnuť až 200km/h

Riešenia

 • Ťažba vody z povrchu a polárnych čiapočiek
 • Špeciálne oblečenie, ktoré stláča telo a napodobňuje účinky zemskej gravitácie
 • Ochranný kryt základne vybudovaný autonómnymi robotmi pomocou 3D tlače
 • Dýchateľný kyslík získaný rozkladom vody
 • Zdroje obživy z pestovania v skleníkoch
 • Skafander poskytujúci ochranu pred škodlivým kozmickým žiarením
 • Výroba elekrickej energie pomocou solárnych panelov